• DOLAR 00:13
    0 (0)
  • EURO 00:13
    0 (0)
  • ALTIN 00:06
    0 (0)

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

1 yıl önce eklendi
7 dakika 4 saniyede okuyabilirsiniz
Asılar boyunca cihana hükmeden Osmanlı Padişahlarını gerçekten tanıyor musunuz? Bu yazımızda padişahların çok bilinmeyen ilginç özelliklerinden bahsettik.

I. Ahmed

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Kendisine kadar süregelen padişahlar tarihinde en genç padişah ünvanını kazanmıştır. Hatta sünnet olması bile tahta çıktıktan sonra gerçekleşmiştir.
14 yaşında tahta çıkmış 14. Osmanlı padişahıdır. Vefatında ise sadece 28 yaşındaydı. Bu nedenle 14 rakamının I. Ahmed için önemi büyüktür. 

II. Abdülhamid

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Usta bir marangozdu. Oyma ve süsleme işlerinde ustaydı. Kendisine ait bir antika koleksiyonu da vardı. İyi derecede keman çalardı. Batı müziği konusunda da dersler almıştır. Onun saltanatında halkla beraber modernleşme adımları atılmıştır. Günümüzde en çok bilinen Osmanlı padişahlarından biridir.

II. Bayezid

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

En dindar padişah olarak bilinir. Dini vecibelerini hiç ihmal etmezdi. Hükümdarlığında dış fetihlerden ziyade, iç fetihlere önem vermiştir. Sakin yapısıyla bilinirdi. Müziğe karşı çok ilgiliydi. Ek olarak bestekardır. Beste yaptığı bilinen tek hükümdardır. 

II. Mahmud

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Resim sanatına ilgiliydi. Halka da resmi sevdirmek için çalışmalar yapmıştır. Batı'ya oldukça hayranlık besliyordu.Bu nedenle bazı radikal değişiklikler yapmıştır. Bunlardan biri de devlet memurlarına fes giyme zorunluluğu getirmesiydi. Halk arasında ''Gavur Padişah'' olarak bilinirdi.

II. Murad

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Sanata ve sanatçılara çok önem verirdi. Şiir ve musikiyi çok severdi. Oturduğu tahtı kendi isteğiyle oğlu Mehmed'e bırakmıştır. Hem de bunu tam 2 kere yapmıştır. Bu gösterdiği olgunluk ve bilgelikle halk arasında ''Bilge Padişah'' olarak nam salmıştır.

III. Murad

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Toplam 49 çocuğu olmuş ve hiçbiri yaşamamıştır. Bu nedenle halk arasında adı çıkmıştır. Her yıl kutlanan kutsal günler; Regaip, Mevlit, Miraç, Kadir, Ramazan, Kurban'da camilerde kandil yakılması onun emriyle başlamıştır. Genel olarak sakin bir yapısı vardı.

III. Osman

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

3 yıl tahtta kaldığı süre boyunca 7 büyük İstanbul yangını yaşanmıştır. Bu nedenle ''Yangınlar Padişahı'' olarak bilinir. Kılık kıyafetini sık sık değiştirerek halkın yanına iner, dertlerini dinlermiş. Halkın görüş ve düşüncelerine çok önem verirmiş. 

IV. Mehmed

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Kanuni'den sonra en uzun süre tahtta kalan 2. padişah olma ünvanına sahiptir. 39 yıl boyunca saltanat sürmüştür. Ama bu saltanatı sadece 7 yaşındayken başlamıştır.
Oldukça güçlü bir fiziği olduğu söylenir. Bir av sırasında 20 saat boyunca at sürdüğü rivayet edilir.

IV. Murad

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Tütün, afyon ve içkiye yasak koymuştur. Bu yasağa karşı gelenleri ise idam ettirmiştir. Oldukça sert bir yapıya sahiptir. Koşu halindeki attan bir başka ata atlayabilecek kadar iyi bir binicidir. Savaş meydanında ise tam bir aslan gibidir. Bizzat savaşır askerlerine öncülük edermiş.

V. Murad

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Sadece 93 gün tahtta kalmıştır. Osmanlı tarihinin en kısa süreli padişahı olma ünvanına sahiptir. Bu 93 gün boyunca da ruhsal sıkıntılar yaşamıştır. Cinnet geçirdiği de rivayet edilir. Osmanlı döneminde hiç etkisi olmadığı için bilinmeyen bir padişahtır.

VI. Mehmed (Vahdettin)

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Gözlük kullanan ilk Osmanlı padişahıdır. Güvercinlere karşı oldukça meraklıydı. Sürekli askeri üniforma ile gezerdi. Devletin en zor zamanlarından birinde tahta geçmiştir. Yaptığı icraatlar ve aldığı kararlar hala tartışılmaktadır. 

Çelebi Mehmed

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Osmanlı'yı Timur'dan kurtarmıştır. Bu nedenle ikinci kurucu olarak bilinir. Her cuma kendi parasıyla yemek yaptırıp, fakirlere dağıtırmış. Oldukça yardımsever ve halkla ilgiliymiş. Bir av esnasında attan düşüp bel kemiğini kırmış ve inme geçirmiştir.

Fatih Sultan Mehmed Han

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Alimlere oldukça saygılıydı. Bilim ve fen meraklısıydı. En büyük hobisi haritacılıktı. Arapça, Yunanca, Latince ve Farsça bilirdi. Bitkilere meraklıydı. Sık sık sarayın bahçesine iner bahçıvanlık yapardı. İstanbul'u fethetmesiyle çağ kapatıp, çağ açmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Padişahlığının yanı sıra önemli bir şairdir. Bu konuda o kadar iyidir ki; divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairidir. İşi şairlik olan insanlar bile bu hükümdarın boş vakitlerinde yazdığı gazellere yetişememiştir.
Tatarca, Çağatayca, Arapça ve Farsça bilirdi. Değerli taşlara ilgiliydi iyi bir takı ustasıydı. Yaşadığı çağın en şık giyinen insanlarından biri olarak kabul edilir.
En uzun süre tahtta kalma rekoru 46 yılla kendisine aittir. Tahtta kaldığı süre boyunca Osmanlı sınırlarını genişletmiş hazineyi ağzına kadar doldurmuştur.

Osman Gazi

Osmanlı Padişahlarının Birbirinden İlginç Özellikleri!

Osmanlı devletinin kurucusudur. Pehlivanlığa oldukça meraklıydı. Yemek yemeden önce mutlaka müzik dinlerdi. Bir giydiği kıyafeti bir daha giymezdi. Ama bunu müsriflik olarak yapmazdı. Üzerindeki kıyafeti beğenen biri olduğunda hemen ona bağışlardı.