• DOLAR 00:13
    8.2591 (1.27)
  • EURO 00:13
    9.6937 (0.5)
  • ALTIN 00:06
    497.459 (-0.9)

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

1 hafta önce eklendi
5 dakika 28 saniyede okuyabilirsiniz
İnsanlık adına uta/nç verici ve ahla/ki çökmüşlüğün belki de en önemli göstergesi olan bir olay yaşandı II. Dün/ya Sav/aşı sıralarında. Hayatta kalmayı başarabilmiş kadınlar yıllar sonra anılarını paylaştıklarında insanlığın uta/nç listesine eklenecek binlerce kaç/ırıl/ma, tec/av/üz, cina/yet ve işke/nce hikâyesi ortaya çıkmıştır.

1.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Japon ordusu, sav/aş esnasında aske/rlerinin cin/sel ihtiyaçlarını karşılaması için birçok Koreli kadını, sek/s köl/esi haline getirdi. Sayıları 200.000’e yaklaşan bu kadınların oluşturduğu topluluğu ise kon/for kadınları anlamına gelen ‘’Comfort Women’’ ismi verildi.

2.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Milyonlarca asker, yüzbinlerce kadına cin/sel açlığını gidermek adına senelerce tec/av/üz etti. Bu kadınların bir kısmının savaş öncesi dönemde “hay/at kad/ını” olduğu, bir kısmının para karşılığı bu kadınlar arasına katıldığı biliniyor.

3.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

“Comfort Women” kavramını trajik hale getiren ise bu kadınların çok büyük bir kısmının iş/gal edilen topraklardaki sivil halkın içinden sil/ah zoruyla kaçı/rılıp tec/av/üze uğrayan kadınlardan oluşmasıdır. O dönemde yaşayan ve sek/s köl/esi olarak Japonlar tarafından kaçırılan bir kadın, yaşadıklarını şöyle dile getirmiş:

4.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

‘’Tanımadığım bir kadın, ask/erler tarafından bir odaya alınmak istendi fakat kadın şid/detle karşı çıktı. Daha sonra kadını herkesin önünde dövmeye başladılar ve zor/la odaya aldılar. Birkaç dakika sonra kadının kafa/sını kılı/çla bede/ninden ayırdılar ve vücudunu parçalara ayı/rıp, önümüze at/tılar.’’

5.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Askerlere hizmet verilmesi için oluşturulan evlerin aşırı sağlıksız koşulları ve cin/sel yollarla bulaşan hastalıklar nedeniyle birçok kadın hastalanmış, hastalanan kadınlar ya askerlerce bizzat öld/ürü/lmüş ya da öl/üme terk edilmiştir.

6.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Güney Kore üzerindeki Japonya egemenliği, 1945 yılında son buldu fakat  o yıla kadarki yaşananların etkisi senelerce sürdü. Bu psikolojik ezilm/işliğin temelinde de yatan en önemli ve belki de en rahatsız edici konu ise uygulanan cin/sel istis/marlar ve binlerce insanın tec/av/üze uğramasıydı.

7.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

1945 yılından, neredeyse günümüze kadar bu yaşananlar Japonya ve Güney Kore arasında sorun yarattı. Güney Kore hem bir özür hem de bu durumun mağdurlarına tazminat ödenmesini istese de 2015’in sonuna kadar Japonya bu yaşananlardan dolayı ne özür dilemeyi ne de mağdurlara para ödemeyi kabul etti.

8. Sadece kabul etmemekle kalmadı, birçok politikacı tarafından olayın normal bir durum olduğu dillendirildi.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Japon politikacı, konu hakkında “Merm/ilerin yağmur ve rüzgâr gibi uçtuğu koşullarda savaşan ve hayatını ortaya koyan askerlerin dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle konfor kadınları sistemi bir ihtiyaç haline dönüşmüştü. Bu durumu herkes anlayabilir” dedi.

9.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Buna rağmen, çoğunluğunu Koreli kadınların oluşturduğu mağdurlar, seslerini daha çok duyurmaya başladı. Ve bu kamuoyu baskıları, yapılan eylemler de meyvesini 2015’in sonlarında verdi ve Japonya hem yaşananlardan dolayı özür diledi hem de mağdurlara ve ailelerine yaklaşık 8 milyon Dolar gibi bir tazminat ödemeyi kabul etti.

10.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Utancı

Fakat, ne özürler ne de ödenen paralar, o mağdurların yaşadığı psikolojik travmayı yok edecek kadar güçlü değil elbette. O dönemde sek/s köl/esi olarak kullanılmış ve halen hayatta olan pek çok kadın, bu psikolojik ezilmenin yarattığı buhranla yaşamaya çalışıyor.

Reklam Engelleyici Kullanıyorsunuz!
Sitemizden yararlanabilmek için reklam engelleyicileri kapatmanız gerekmektedir.